O’zbekiston farzandi bo’lsang (Ona tilim)

Olam ichra el bo’lay desang,
El dardini men olay desang.
Ona tiling unutmagin xech,
Tilni bilmas gumrohlardan kech.
O’zbekiston farzandi bo’lsang.

Yurt ishochin har doim oqla,
Ona tilni musaffo saqla.
Halqim g’amin o’yla har doim,
Yarlaqagay seni Xudoyim.
O’zbekiston farzandi bo’lsang.

Navoiyni o’qigin, shod et,
Hikmatlarin dilingga yod et.
Yassaviyning ruhi qo’llasin,
Saodatga har dam yo’llasin.
O’zbekiston farzandi bo’lsang.